CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE

INTRODUCERE

Website-ul www.bluebear.ro este operat de:

SC MIRELAIOR DESIGN SRL-D:

 • societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legile din România
 • cu sediul social în Strada Coastei, nr. 24, Săcele, Județul Brașov, România
 • înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr. J8/1029/2018, cod unic de înregistrare 39283093 (denumită in continuare „Bluebear”)
 • număr de telefon 0770532904
 • adresa de e-mail contact@bluebear.ro

Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare a website-ului www.bluebear.ro (denumit in continuare “Website”) și condițiile de achizitionare a produselor comercializate prin intermediul acestui Website (denumit în continuare „Termenii și Condițiile”).   Politica de retur Bluebear, Politica de confidentialitate Bluebear, Politica privind modulele cookie www.bluebear.ro, precum și orice alte documente la care se face referire în cuprinsul acestui document, fac parte din Termeni și Condiții. Prin utilizarea Website-ului, prin logarea în cadrul acestuia și prin accesarea serviciilor oferite de către Bluebear acceptati Termenii și Condițiile detaliate mai jos, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora. Prin acceptarea Termenilor și a Condițiilor, sunteți, de asemenea, de acord cu Politica de retur Bluebear, Politica de confidentialitate Bluebear, Politica privind modulele cookie www.bluebear.ro, precum și cu toate celelalte documente menționate în cuprinsul prezentului document. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile, va rugam sa nu utilizati acest Website.   Va rugăm sa citiți cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest Website și de a efectua orice comanda prin intermediul acestuia. Bluebear își rezerva dreptul de a modifica în orice moment Termenii și Condițiile, fără o notificare prealabilă.   Bluebear își rezerva dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul Website-ului, în orice moment, fără o notificare prealabilă. Bluebear își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza orice serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu, în orice moment, fără o notificare prealabilă.   Orice modificări aduse Termenilor și Condițiilor vor intra în vigoare numai pentru comenzile noi, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest Website. Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă Termenilor și Condițiilor, înainte de fiecare comanda, pentru ca este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.   Dacă aveți orice întrebări cu privire la Termeni și Condiții vă rugăm să ne contactați prin modalitățile menționate mai sus.

DEFINIȚII

Termenii și Condițiile se vor aplica tuturor vânzărilor de produse și/sau servicii comercializate de către Bluebear, prin intermediul Website-ului. În cuprinsul Termenilor și Condițiilor, termenii de mai jos vor avea următoarea semnificație:

 • Utilizator – orice persoană fizică sau juridică care accesează, în orice mod, Website-ul.
 • Cumpărătorul consumator – orice persoana fizică care, prin înregistrarea unei comenzi online pe acest site web, acționează în alte scopuri decât cele specifice activității sale comerciale sau profesionale, având, potrivit legii, calitatea de consumator.
 • Cumpărătorul profesionist – orice persoană fizică sau juridică, precum și orice altă entitate care, prin înregistrarea unei comenzi online pe acest site web, acționează în scopurile specifice activității sale comerciale sau profesionale, neavând potrivit legii, calitatea de consumator.
 • Vânzătorul- Bluebear.
 • Comanda – solicitarea transmisă de către Cumpărător, prin parcurgerea etapelor tehnice necesare, în vederea achiziționării de Produse și/sau Servicii comercializate online, în condițiile prevăzute de Termeni și Condiții, de către Bluebear.
 • Produs – orice bun comercializat de către Bluebear pe acest Website, solicitat de către Cumpărător prin Comanda înregistrată, care urmează sa fie livrat de către Vânzător, în condițiile prevăzute în Termeni și Condiții.
 • Serviciu – orice serviciu comercializat de Bluebear pe acest Website, solicitat de către Cumpărător prin Comanda înregistrată, care urmează sa fie prestat de către Vanzator, în condițiile prevăzute în Termeni și Condiții.
 • Contract – contractul încheiat de către Cumpărător, în conformitate cu Termenii și Condițiile expres acceptate de acesta, și Bluebear, la momentul confirmării de către Bluebear, pe un suport durabil, a Comenzii transmise de către Cumpărător.
 • Secțiune – o secțiune de pe Website
 • Newsletter – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS), asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către Bluebear într-o anumită perioada, fără niciun angajament din partea Bluebear cu referire la informațiile conținute de acesta.
 • Tranzactie – încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs / serviciu de către Bluebear către Cumpărător, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Bluebear, indiferent de modalitatea de livrare;
 • Conținut are următoarea definiție:
   • toate informațiile de pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;
   • conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor și/sau Cumpărătorilor de către Bluebear prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
   • orice informație comunicată prin orice mijloc de către Bluebear Utilizatorului și/sau Cumpărătorului, conform datelor de contact, specificate sau nu de către acesta;
   • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de Bluebear într-o anumită perioadă;
   • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Bluebear are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
   • date referitoare la Bluebear sau alte date privilegiate ale acesteia.
 • Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, exclusiv în mod electronic și doar prin intermediul Website-ului un număr finit de produse avand un stoc limitat și predefinit, pentru o perioada limitată de timp stabilită de către Bluebear.

 

DOCUMENTE CONTRACTUALE

 

 • Prin înregistrarea unei Comenzi pe Website, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.
 • Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail), prin sms sau telefonic.
 • Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Produselor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea Produselor și/sau Serviciilor din Comandă, Vânzătorul va anunța Cumpărătorul pe adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii. Dacă clientul nu este de acord cu noua Comandă, acesta o poate modifica/anula, iar Vânzătorul va returna suma plătită de Cumpărător în maxim 14 de zile de la confirmarea modificării/anulării comenzii. Pentru plata cu cardul, dacă valoarea comenzii modificate este mai mare ca valoarea comenzii inițiale, Cumpărătorul va trebui să inițieze o nouă comandă.
 • Contractul se considera încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vanzator, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.
 • Informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Website vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia putând fi și alte documente cum ar fi certificatul de garanție și/sau certificatul de conformitate emis de către Vanzator sau un furnizor al acestuia pentru Produsele achiziționate.
 • Facturile care confirma achiziția produselor de către dvs. vor fi emise în format electronic și transmise la adresa de e-mail specificata de dvs. la crearea contului de utilizator pe Website sau, în formă fizică, în colet.

 

INFORMAŢII DESPRE COMENZILE ONLINE

 

 • Bluebear ia toate măsurile pentru ca informațiile publicate pe Website, inclusiv descrierea Produselor și a Serviciilor, precum și prețurile listate, să fie, în orice moment, corecte și complete. Cu toate acestea, se pot face și greșeli. În asemenea situații, Bluebear va încerca să înlăture toate erorile survenite în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care Bluebear constată că eroarea respectiva a afectat/influențat Comanda dumneavoastră sau Contractul valabil încheiat, va încerca să vă informeze în cel mai scurt timp posibil, oferindu-vă atât posibilitatea reconfirmarii Comenzii/a Contractului, cât și posibilitatea anulării acesteia/acestuia.
 • Va rugăm să aveți în vedere că achiziționarea produselor pe Website poate oferi o experiență ușor diferită de cea din realitate. În special, trebuie să știți că:
  • culorile Produselor, astfel cum sunt prezentate pe Website, pot fi diferite în realitate, pentru că depind de mai mulți factori, inclusiv, dar fără a se limita la, setarile monitorului dumneavoastră;
  • dimensiunile și forma Produselor pot fi diferite în realitate față de modul în care apar pe Website, de aceea, vă rugăm să aveți în vedere că este responsabilitatea dumneavoastra să verificați ca mărimea reală a fiecărui Produs să corespundă scopului pentru care ați achiziționat respectivul Produs;
  • fotografiile și imaginile de pe Website au doar rol ilustrativ/orientativ. Pentru o descriere exactă a Produsului și a detaliilor incluse, trebuie să citiți cu atenție descrierea corespunzătoare a Produsului sau să ne contactați prin modalitățile menționate aici;
  • produsele vor fi livrate numai în măsura în care sunt disponibile, existând astfel riscul ca Bluebear să nu poată livra Comanda. De asemenea, Bluebear își rezervă dreptul de a retrage orice Produs de la vânzare, în orice moment. În asemenea situații, singura responsabilitate a Bluebear față de dumneavoastraă este rambursarea integrala a sumelor plătite pentru respectivele Produse pe care nu le mai poate furniza/le-a retras de la comercializare;
  • Bluebear depune toate eforturile pentru a livra Produsele în conformitate cu data de livrare asumată, menționată în emailul cu detalii despre livrare, transmis potrivit prevederilor din secțiunea 10. Menționăm că toate informațiile cu privire la livrare oferite de Bluebear (pe website, la telefon sau prin email) sunt doar cu titlu estimativ și, de aceea, pot varia de la caz la caz. Vă rugăm să consultați Secțiunea 10 pentru mai multe informații despre livrare;
 • Nu este permisă utilizarea acestui Website în scopul introducerii în mod deliberat de viruși sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt interzise încercările de acces neautorizat la acest Website, la serverul pe care este gazduit acesta sau la orice alt server, calculator sau baza de date în legătură cu acest site web. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor vă angajați să nu atacați acest Website prin intermediul unui atac de blocare a serviciului sau de blocare distribuită a serviciului.

Nerespectarea dispozițiilor din prezenta clauza va fi raportată autorităților competente în vederea aplicării sancțiunilor legale și va determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza acest Website.   Bluebear, deși depune toate eforturile pentru a asigura o navigare sigură pe Website, nu garantează ca acesta, serverele pe care este gazduit sau e-mailurile trimise sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Vă rugăm să aveți în vedere că folosiți Website-ul pe riscul propriu, Bluebear nefiind în niciun fel responsabilă pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Website-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe Website. Bluebear nu răspunde de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site, fără ca prin aceasta prevedere să fie afectate drepturile de care beneficiați, în temeiul legii. Astfel, este în avantajul dumneavoastră să vă asigurați că aveți instalate sisteme adecvate de apărare, menite să vă protejeze calculatorul de viruși și/sau orice alt conținut dăunător.   Bluebear își rezervă dreptul de a anula Comenzile care privesc Produse și/sau Servicii afișate pe Website ca urmare a unor erori tehnice sau care, din cauza unor erori tehnice, prezintă prețuri evident eronate/derizorii (prețuri care pot fi, în mod rezonabil, apreciate ca eronate/derizorii de către consumatorul mediu), cu consecința restituirii întregii sume plătite de Cumpărător în considerarea comenzilor anulate, dacă este cazul.   Orice link-uri către alte Website-uri sau materiale ale unor terțe părți, dacă este cazul, postate pe Website sunt oferite exclusiv în scop informativ, iar Bluebear nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru conținutul acestor Website-uri și materiale, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin intermediul acestor Website-uri.

 • Bluebear are dreptul, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze comercializarea produselor online, parțial sau în totalitate, temporar sau permanent, cu sau fără notificare prealabilă. Bluebear nu va fi responsabilă pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a disponibilității serviciului de comenzi online, fără ca prin aceasta prevedere să se aducă atingere drepturilor pe care legea le recunoaște consumatorilor. De asemenea, Comenzile online valabil confirmate de către Bluebear, anterior operațiunilor de modificare, suspendare sau încetare dispuse, vor fi în mod corespunzător executate de Bluebear.
 • Bluebear va asigura confidentialitatea datelor dumneavoastra, respectiv a datelor de autentificare, parolei și tuturor celorlalte detalii in legatura cu contul creat pe website-ul www.bluebear.ro, în conformitate cu Politica de confidentialitate. Cu toate acestea, este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că informațiile privind contul creat pe Website rămân confidențiale în orice moment și că nu vor fi transmise către terți. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor sunteți de acord să informați Bluebear în cel mai scurt timp posibil dacă aveți, în mod rezonabil, suspiciuni că securitatea contului dumneavoastră este în pericol.
 • Vă rugăm să aveți în vedere că puteți face o comanda valabilă pe Website numai dacă ați împlinit vârsta de 18 ani și doriți ca Produsele și/sau Serviciile să fie livrate/prestate pe teritoriul României. Este nevoie în mod necesar de o adresa de email valabila/activă și un număr de telefon la care puteți fi contactat cu ușurință.
 • Comercializarea online a Produselor are loc în sistem en-detail (comert cu amanuntul), iar nu en-gros (comerț cu ridicată).

 

ÎNREGISTRAREA CA UTILIZATOR

 

 • Dacă vizitați Website-ul, chiar dacă nu achizitionati produse și/sau servicii, aveți calitatea de utilizator.
 • Pentru a putea achiziționa produse și/sau servicii puteți să vă înregistrați pe Website, prin crearea unui cont sau să alegeți opțiunea “Nu crea cont de client” din formularul de comandă.
 • Puteți găsi informațiile necesare cu privire la înregistrare în secțiunea “Contul meu”.
 • Bluebear poate refuza solicitarea de înregistrare în măsura în care constată că informațiile furnizate sunt în mod vădit neconforme cu realitatea.

 

COMENZI

Cum sa plasezi o comanda pe Website

 • Utilizatorul va consulta secțiunea Cum comand? din pagina Întrebări Frecvente pentru a obține toate informațiile relevante despre etapele efectuarii unei Comenzi. Înregistrarea Comenzii constituie o oferta de achiziționare a produselor de la Vânzător, supusă confirmării sale ulterioare.
 • La plasarea unei Comenzi, vi se va cere să urmați mai multe etape:
  • adaugati produsele alese în coș;
  • selectați modalitatea de livrare;
  • selectați metoda de plata;
  • efectuati plata, cu excepția plății ramburs;
 • Odată înregistrată, Comanda nu mai poate fi modificata de către Cumpărător. În cazul în care doriți sa modificati/anulați comanda va rugăm să ne contactați prin modalitățile menționate aici.
 • După efectuarea Comenzii veți primi un e-mail sau un telefon de la Bluebear cu privire la detaliile Produselor comandate, costul total al Comenzii, inclusiv costurile de livrare, precum și un număr de identificare a Comenzii. Cumpărătorului i se va aduce la cunostinta disponibilitatea produselor prin e-mail sau telefon.
 • Transmiterea Comenzii de către Cumpărător și primirea emailului menționat la punctul 8.4. de mai sus, reprezinta doar o confirmare a faptului că aceasta Comanda a fost receptionata de Bluebear și nu formează un contract cu caracter obligatoriu.

Acceptarea comenzilor și formarea contractului

 • Bluebear va depune toate eforturile pentru livrarea tuturor Produselor comandate, dar își rezerva dreptul, fără a prezenta motivele aferente, să refuze o Comanda (înainte de a o fi acceptat). În cazul în care Comanda este refuzată de Bluebear, Cumpărătorul va fi anunțat telefonic sau prin e-mail.

Prețurile noastre

 • Prețurile afișate pe site sunt exprimate în lei și includ toate taxele aplicabile.
 • Prețurile afișate pe site nu conțin TVA.
 • Prețurile produselor afișate pe Website exclud costurile de livrare și costurile altor servicii opționale pe care le-ați selectat.
 • Orice alte costuri suplimentare vor fi incluse în sumarul comenzii dumneavoastra afișat pe ecran înainte de confirmarea finală a comenzii dumneavoastră.

Modalitățile de plata

 • Puteți plăti produsele și/sau serviciile prin card bancar, virament bancar sau numerar, în RON.
 • Cardurile bancare acceptate sunt VISA, MAESTRO si MASTERCARD. Plățile cu cardul efectuate pe Website sunt securizate prin folosirea protocolului Secure Socket Layer (SSL), iar plățile sunt procesate de NETOPIA mobilPay. Pentru finalizarea corecta a tranzactiei, trebuie sa introduceți datele necesare autorizarii Comenzii in platforma de plati urmand instructiunile furnizate de aceasta platforma. Bluebear nu solicită și nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.
 • Plățile prin numerar se efectuează la livrarea produselor și/sau serviciilor, către reprezentantul curierului desemnat de către Bluebear.
 • În cazul plății prin card bancar, imediat ce ați plasat Comanda, procesatorul de plăți al Bluebear va bloca valoarea comenzii pe cardul dvs. Costul produselor și serviciilor selectate va fi debitat din contul dumneavoastra bancar de îndată ce comanda dumneavoastra sau parte din comanda dumneavoastra ce doriți a fi expediata separat, este completă și gata de expediere.
 • În cazul în care Comanda este anulata, procesatorul de plăți al Bluebear va va debloca valoarea Comenzii în termen de maxim 14 de zile de la data anulării Comenzii, în funcție de politica băncii dvs.
 • În cazul în care se realizează un control anti-fraudă pentru a asigura securitatea operațiunilor cu clienții, Bluebear vă poate cere să furnizați documente cu privire la Comanda prin fax sau e-mail, ca și unul sau mai multe documente care atesta adresa și/sau copia actului de identitate, înainte de confirmarea comenzii dumneavoastra. Comanda dumneavoastra este finală numai după ce Bluebear a primit aceste documente și a trimis un e-mail de confirmare. În lipsa acestor documente sau în cazul în care documentele nu stabilesc identitatea și adresa dumneavoastra, Bluebear iși rezervă dreptul de a nu confirma comanda. Bluebear își rezervă, de asemenea, dreptul de a respinge o comanda în cazul unui litigiu referitor la plata în curs de desfășurare sau în cazul în care un Client a comandat un număr neobișnuit de mare de produse și/sau servicii.
 • În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai Cumpărătorul.

Dovada comenzilor și a plății

 • În absența dovezilor, bazele noastre electronice de date și cele ale furnizorilor noștri de servicii sunt păstrate în condiții adecvate de siguranta și constituie dovada tuturor tranzacțiilor între Bluebear și Cumpărător. În conformitate cu reglementările aplicabile, pastram comenzile într-un mediu sigur. Puteti accesa comenzile plasate de dumneavoastra pe Website accesand sectiunea “Intra în cont”. În toate cazurile, Bluebear sfatuieste Clienții sa pastreze e-mail-ul de confirmare a comenzii.

Erori ale prețurilor

 • Bluebear va depune toate eforturile pentru ca prețurile de pe Website să fie corecte. Cu toate acestea, este posibil să apară și erori. În cazul în care Bluebear descoperă o eroare legată de prețul unui Produs și/sau Serviciu comandat deja de către Cumpărător acesta va fi informat cat mai curand posibil despre eroarea produsă. În aceste situații, Cumpărătorul va avea opțiunea fie de a reconfirma Comanda la prețul corect, fie de a anula Comanda. În cazul în care Cumpărătorul nu poate fi contactat, într-un termen rezonabil, folosind detaliile de contact pe care le-a furnizat în timpul procesului de comanda, Bluebear va considera Comanda anulată și Cumpărătorul va fi notificat despre aceasta prin email.
 • În cazul în care Cumpărătorul decide anularea Comenzii, după ce a fost informat cu privire la prețurile corecte ale Produselor, însă anterior acestui moment a achitat deja prețul Produselor comandate, Bluebear va oferi o rambursare completă în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 14 zile calendaristice de la anulare.
 • În măsura în care Bluebear nu a informat Cumpărătorul cu privire la prețurile eronate și a confirmat Comanda, conform prevederilor de mai sus, Contractul valabil încheiat va fi în mod corespunzător executat și Produsele vor fi livrate.

 

DISPONIBILITATE

 

 • Ofertele noastre de produse și servicii se aplica atât timp cât ele rămân vizibile pe site, cu excepția cazului în care sunt disponibile oferte speciale, caz în care termenul de valabilitate a acestor oferte va fi stipulat pe Website. Vă sfătuim să verificați disponibilitatea produselor pe pagina de informații relevante despre produs. În cazul în care un produs și/sau serviciu comandat nu este disponibil, Bluebear își rezerva dreptul de a anula comanda, caz în care veți fi notificat în consecință.
 • Dacă plasați o comanda pentru mai multe produse dintre care unul nu este disponibil, Bluebear vă va informa corespunzător. Restul comenzii va fi procesat și expediat către dvs. în termenul indicat pe Website.

 

LIVRARE

Unde livrăm? Unde prestam serviciile?

 • Produsele sunt livrate la adresa furnizată de dumneavoastră în Comanda, doar pe teritoriul României.

Livram la adrese unde locuiesc mai multi proprietari?

 • În cazul în care se va face o livrare la o adresa cu mai mulți locatari, dvs. ați luat la cunostinta faptul că serviciul de livrare a comenzii oferit de Bluebear se efectuează la o adresa cu mai mulți locatari menționată în Comanda dvs., însemnând că o livrare poate fi primită de un terț. Livrările către anumite zone care nu sunt ușor accesibile (cum ar fi regiuni muntoase la mare altitudine, etc) se vor face la cel mai apropiat oraș. După aceea, dvs. sunteți responsabil de aranjarea livrării la locul exact în care va aflați. Acest serviciu poate fi supus unei taxe suplimentare, care nu va fi plătită de către Bluebear.

Timpul de livrare

 • Timpul de livrare afișat pe site decurge din momentul în care produsele comandate sunt expediate din depozitele noastre, dar nu mai mult de 30 de zile după confirmarea expedierii comenzii pe site. Veți primi un e-mail în care vi se confirma expedierea comenzii dvs. Fără a ne obliga contractual, încercăm să inițiem livrarea în 1-3 zile lucrătoare.

Ce se intampla dacă nu sunt acasă atunci cand se livrează comanda?

 • Dacă sunteți în imposibilitatea de a primi articolele livrate, veți fi contactat de către reprezentantul curierului pentru cel mult doua încercări de livrare, într-un interval de 14 (paisprezece) zile. Ulterior, coletul va fi returnat Bluebear.

 

SCHIMBURI ȘI RETURURI

I. POLITICA DE RETUR A PRODUSELOR COMERCIALIZATE ONLINE PE www.bluebear.ro

Principii generale

 • Bluebear pune la dispoziția clienților săi posibilitatea returnării produselor achizitionate online de pe websiteul www.bluebear.ro. Produsele comercializate online de pe websiteul www.bluebear.ro pot fi returnate pe o perioada de 30(treizeci) zile de la momentul achiziționării acestora. Bluebear poate decide înlocuirea produselor returnate sau rambursarea contravalorii acestora.

Condiții de retur

 • Pentru realizarea returului este necesara prezentarea facturii primite împreuna cu produsul. Pentru finalizarea returului este necesara furnizarea datelor de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu), conform art. 319 din Codul Fiscal, și semnarea dispozitiei de plata.

Situații în care se pot returna produsele

 • Dacă produsele pe care le-ați cumparat nu sunt mărimea sau culoarea potrivite sau descoperiți că nu sunt potrivite scopului pentru care le-ați achiziționat, Bluebear vă oferă posibilitatea returnarii acestora în scopul schimbării sau rambursării contravalorii, după cum urmează: Online: în situația în care doriți să schimbați mărimea pentru unul sau mai multe produse din comanda, se poate solicita înlocuirea directă a acestora, prin completarea FORMULARULUI DE RETUR;

Important

 • Pentru a fi acceptate la retur produsele trebuie sa fie noi (sa nu fi fost folosite). Transportul produselor se va face pe cheltuiala dumneavoastra. ANALIZA RETURURILOR Bluebear își rezerva dreptul de a analiza și decide acordarea sau nu a returului pentru fiecare solicitare în parte.

Procedura de retur   Aveți două posibilități de a returna un produs: Efectuați un retur online:  În cazul în care doriți să returnați produsul și să primiți contravaloarea acestuia, vă rugăm să completați FORMULARUL DE RETUR sau să ne trimiteți solicitarea pe adresa de email contact@bluebear.ro împreuna cu urmatoarele informații: nume și prenume, număr comanda, IBAN, nume titular cont bancar, nume banca, adresă banca.  În cazul în care doriți să schimbați produsul cu altul sau pentru probleme legate de garanție, vă rugăm să completați FORMULARUL DE RETUR sau să ne trimiteți solicitarea pe adresa de email contact@bluebear.ro împreună cu următoarele informații: nume și prenume, număr comandă, număr de telefon. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala dvs. prin intermediul curierului desemnat de către Bluebear.    Dreptul de retragere   Conform articolului 9 din Ordonanța de Urgență nr. 34 din 2014 aveți la dispoziție 14 zile de la primirea produsului pentru a va exercita dreptul de retragere, adică să returnați produsul fără a vă justifica decizia. Pentru a va exercita dreptul de retragere puteți sa completati FORMULARUL DE RETUR sau sa ne trimiteți solicitarea pe adresa de email contact@bluebear.ro împreuna cu următoarele informații: nume și prenume, număr comanda, IBAN, nume titular cont bancar, nume banca, adresa banca. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala dvs. prin intermediul curierului desemnat de către Bluebear.   Produse pe care nu le acceptăm   Nu acceptam returul produselor intime (lenjerie intima, șosete, etc.).   Reclamații și sugestii   Pentru orice reclamații și/sau sugestii în legătură cu returnarea produselor comercializate pe www.bluebear.ro va rugam să ne scrieti pe adresa de e-mail contact@bluebear.ro Această politică de retur este valabila începand cu 01.06.2020

GARANȚIE ȘI SERVICII POST VANZARE

Articolul este deteriorat sau defect

 • Fără a aduce atingere garanției de vânzări care acoperă anumite produse vândute pe Website, conform Certificatului de Garanție. Bluebear e obligată să ofere garanție legală împotriva defectelor cât și garanție împotriva defectelor ascunse în conformitate cu legislația în vigoare, pentru toate produse vandute pe Website.
 • Anumite produse vândute pe Website sunt acoperite de o garanție specifica. Pentru detalii consultați Certificatului de Garanție.
 • Cu toate acestea, aceasta garanție nu acoperă problemele cauzate de uzura normală, neglijentă, deteriorări sau utilizarea necorespunzătoare a articolului de catre dumneavoastra, conform Certificatului de Garanție.

Cum îmi pot repara produsele defecte în perioada de garanție?

 • În cazul unei defecțiuni în perioada de garanție, contactati-ne prin modalitățile menționate aici.
 • Ca parte a acestei garanții, Bluebear vă permite să returnați articolul completând FORMULARUL DE RETUR de pe Website. În cazul în care defectul este cauzat de producătorul produsului, costurile de expediere / de transport vor fi suportate de Bluebear, dacă folosiți metoda de retur oferită de către Bluebear.
 • Odată ce articolul a fost analizat de către Bluebear, care va verifica în special dacă acesta este acoperit de garanția de vanzare, articolul va fi reparat sau înlocuit. În cazul în care cauza problemei este acoperită de garanția de vanzari și articolul nu poate fi reparat și nici înlocuit cu un articol identic sau echivalent, veți fi rambursati. În orice caz, în cazul în care problema este acoperită de garanția de vânzare, Bluebear vă va oferi cea mai potrivită soluție (înlocuirea părții defecte, înlocuirea articolului sau emiterea rambursării).
 • În cazul în care un produs este returnat fără un motiv întemeiat sau dacă nu ați citit și urmat instrucțiunile oferite pe site sau odată cu produsul, returnarea va fi considerată neconformă și prelucrata ca atare.
 • Puteți alege o alta metoda de returnare a articolul dvs., diferită de cea oferită de către Bluebear. Bluebear nu acoperă nici una din aceste cheltuieli și nu va fi răspunzător în cazul în care coletul dumneavoastra dispare.
 • În cele din urmă, sunteți responsabil pentru ambalarea articolul dvs., astfel încât să nu existe niciun risc de deteriorare pe durata transportului.

 

DREPTUL DE PROPRIETATE AL PRODUSELOR, TRANSMITEREA RISCURILOR, RĂSPUNDERE

 

 • Bluebear își va rezerva dreptul de proprietate asupra produselor cumparate de Dumneavoastra pana ce v-ați îndeplinit toate obligațiile, în special plata prețului integral al comenzii.
 • În cazul în care ați ales plata ramburs, proprietatea Produselor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului, la adresa indicată în Comandă (prin livrare se înțelege semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier).
 • Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezulta din utilizarea Produselor și/sau Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.
 • La livrare, documentul care confirmă executarea corespunzătoare a livrării trebuie sa fie semnat de către Cumpărător. Prin aceasta nu va fi afectat în nici un fel dreptul legal al Cumpărătorului de a notifica ulterior Bluebear în cazul în care constată un defect sau orice altă lipsă de conformitate a Produselor. Refuzul de semnare a documentul de livrare reprezinta refuzul de acceptare a Produselor;
 • După semnarea documentelor de livrare, Cumpărătorul dobândește posesia fizica a Produselor comandate. Din acest moment, Cumpărătorul preia toate riscurile asupra Produselor, respectiv riscul de pierdere sau de deteriorare.
 • În cazul în care Cumpărătorul nu este disponibil personal, poate desemna o terta persoana care sa preia Produsele în numele său. Reprezentantul Cumpărătorului trebuie sa fie o persoana cu capacitatea juridica necesara, respectiv sa fi împlinit vârsta de 18 ani, pentru a putea primi, în numele Cumpărătorului, Produsele. Cumpărătorul este de acord ca Bluebear să se bazeze pe instrucțiunile reprezentantului ca și cum ar fi propriile sale indicații.

 

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

 

 • În conformitate cu Politica de confidentialitate, conținutul și materialele publicate pe Website, sunt integral în proprietatea exclusiva a Bluebear. Folosirea, fără acordul expres al Bluebear, a oricărui material publicat pe acest Website, se pedepsește conform legii. Denumirile Bluebear și reprezentările grafice corespunzătoare sunt mărci înregistrate ale SC Mirela Design SRL.
 • Prevederile din prezenta secțiune, precum și dispozițiile aplicabile din Politica de confidențialitate, nu va împiedica să utilizați acest Website pentru a înregistra o Comanda online și a copia/utiliza/printa detaliile acesteia sau ale Contractului.
 • Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decat cel original intenționat de către Bluebear, includerea oricărui Conținut în afara Website-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Bluebear asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Bluebear.
 • Utilizatorii pot copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile acetstui document.
 • Niciun Conținut transmis către Client sau Cumparator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Bluebear și/sau al angajatului/prepusului Bluebear care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta exista, față de respectivul conținut.
 • Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care-l însoțește, în cazul în care acesta exista.

 

CESIONAREA ŞI SUBCONTRACTAREA

 

 • Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

 

FORŢA MAJORĂ ȘI CAZ FORTUIT

 

 • Nici una din parti nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră sau de caz fortuit. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de cel care ar fi fost chemat să raspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
 • Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

PUBLICITATE / NEWSLETTER

 

 • În momentul în care, Clientul își creeaza un Cont pe Website, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Renunțarea la primirea Newsletterelor de către Utilizator se poate face în orice moment din contul creat pe Website. Renuntarea la primirea Newsletterelor nu implica renuntarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

 

LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

 

 • Utilizarea Website-ului, transmiterea Comenzilor și încheierea Contractelor prin intermediul Website-ului sunt guvernate de legislația română.
 • Orice litigiu care rezulta din sau în legătură cu folosirea Website-ului sau in legatura cu o Comanda/un Contract va fi supus instanțelor competente din județul Brașov, România.
 • Consumatorii nu pot renunța la drepturile care le sunt garantate de lege. Orice clauza contractuală prin care se renunță sau se restrang în mod direct sau indirect drepturile prevăzute de lege în favoarea consumatorilor nu este obligatorie pentru aceștia.